NEDERLANDS PRIVACY KLACHTEN

INSTITUUT (NPKI)

PRIVACYKLACHTEN

PRIVACYKLACHTEN TEGEN BEDRIJVEN

In de AVG worden de privacyrechten van onder andere klanten en werknemers versterkt door het klachtrecht. Ex art. 57 lid 1 onder f AVG is de AP verplicht de inhoud van de klacht te onderzoeken in de mate waarin dat gepast is. Het NPKI is een extra rechtsgremium dat een voortijdige oplossing van de klacht beoogt.

BEMIDDELING DOOR PRIVACY OMBUDSMAN

De Nederlandse Privacy Ombudsman is een onpartijdig orgaan dat bemiddelt bij klachten over de (vermeende) schending van privacywet- en regelgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) door bedrijven, organisaties en instellingen. Meer informatie, klik hier

AANGESLOTEN BEDRIJVEN

Bedrijven, organisaties en instellingen die zijn aangesloten bij het NPKI bekrachtigen richting alle betrokken interne stakeholders en externe stakeholders  en de Autoriteit Persoonsgegevens het feitelijk effectueren van bescherming van persoonsgegevens extra kracht bij te zetten. Meer informatie, klik hier