TOENAME IN AANTAL PRIVACYKLACHTEN VERWACHT

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt elke natuurlijke persoon (ook wel ‘betrokkene’ genoemd) meer bescherming van persoonsgegevens en rechten om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun persoonsgegevens door bedrijven en organisaties. Zo hebben betrokkenen (burgers, werknemers, patienten, ouders, kinderen etc.) meer mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij het NPKI over de wijze waarop bedrijven en organisaties omgaan met hun persoonsgegevens.

In opdracht van KPMG ondervroeg Motivaction International ruim 1000 Nederlanders van 15 jaar en ouder over verschillende thema’s op het gebied van privacy en de AVG die per 25 mei 2018 in Nederland rechtstreeks van toepassing is. Enkele bevindingen zijn:

  1. Eenmaal bekend met de nieuwe privacyrechten, zegt zeker 50% van de Nederlandse burgers gebruik te zullen gaan maken van deze rechten. Kortom, voor de burger geldt: van de rechten weten die de AVG biedt, betekent er gebruik van willen maken. En dat is weer belangrijk om te weten voor elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt (bijna iedere organisatie in Nederland).
  2. Het is opvallend dat de meerderheid van de Nederlanders hun privacy wel belangrijk
    vindt, maar geen kennis heeft van de mogelijke manieren die zij hebben
    om hun privacy te waarborgen.
  3. Hoewel de bekendheid met de AVG beperkt is, vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders het van groot belang dat hun privacy in de hele Europese Unie op eenzelfde wijze beschermd wordt.

Bron: www.kpmg.nl | Klik hier voor het  volledig KPMG rapport.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *