AANGESLOTEN BEDRIJVEN

 

BIJ HET NEDERLANDS PRIVACY KLACHTEN INSTITUUT (NPKI) AANGESLOTEN BEDRIJVEN

Bedrijven, organisaties en instellingen die zijn aangesloten bij het Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) bevestigen de facto richting alle betrokken interne stakeholders (werknemers, de ondernemingsraad) en externe stakeholders (zoals bijvoorbeeld klanten, relaties en verwerkers) en de Autoriteit Persoonsgegevens aan het feitelijk effectueren van bescherming van persoonsgegevens de nodige waarde te hechten. Niet alleen wordt op deze wijze de facto aan artikel 5 lid 2 (accountability) voldaan, maar wordt de effectuering van het privacyklachtrecht van betrokkenen de facto laagdrempelig gemaakt doordat de bij het NPKI aangesloten bedrijf geheel of gedeeltelijk de kosten dekt van klager.

 

ALS BEDRIJF AANSLUITEN BIJ HET NEDERLANDS PRIVACY KLACHTEN INSTITUUT (NPKI)

Als bedrijf, organisatie of instelling kunt u zich eenvoudig aansluiten bij het Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) en de afhandeling van privacyklachten volledig in handen leggen van professionele, onafhankelijke privacyspecialisten. 

Voor nadere informatie stuurt u een email naar: bureau@npki.nl

 

WILT U ALS KLAGER WETEN WELKE BEDRIJVEN ZIJN AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDS PRIVACY KLACHTEN INSTITUUT (NPKI)?

Overweegt u een klacht in te dienen doch wenst u vooraf zekerheid te verwerven over de vraag of en zo ja in hoeverre de kosten door het te beklagen bedrijf, organisatie of instelling geheel of gedeeltelijk worden gedragen? In dat geval is het bureau van het NPKI u graag van dienst bij het verwerven van helderheid omtrent de kosten en dekking hiervan.

Voor nadere informatie stuurt u een email naar: bureau@npki.nl