PRIVACYKLACHT INDIENEN

 

GRATIS EEN PRIVACYKLACHT INDIENEN

Aan het indienen van een privacyklacht bij het Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) zijn geen kosten verbonden.

Aan de behandeling van een privacyklacht zijn in de volgende gevallen geen kosten verbonden voor de indiener.

  1. De onderneming, organisatie of instelling waarover wordt geklaagd in aangesloten bij het NPKI . Indien de privacyklacht betrekking heeft op een bij het NPKI aangesloten onderneming, organisatie of instelling worden de kosten voor de klager geheel of gedeeltelijk voldaan door het aangesloten bedrijf, organisatie of instelling. Voorafgaand aan het in rekening brengen van kosten aan de klager wordt het een en ander standaard gecontroleerd door het NPKI.
  2. De kosten worden gedekt door een (rechtsbijstands) verzekering
  3. De klacht heeft het karakter van een 'massaklacht' (indien de klacht door meer dan 50 andere klagers wordt onderschreven)
  4. Andere vorm van kostendekking (bijvoorbeeld individuele afspraken tussen NPKI en de beklaagde)

 

BESCHEIDEN BIJDRAGE AAN DE KOSTEN VAN BEHANDELING VAN UW PRIVACYKLACHT

Indien de kosten van behandeling niet worden gedekt zoals hierboven bedoeld, wordt de indiener een bescheiden standaardbedrag van € 100 (ex btw) in rekening gebracht ter dekking van een deel van de kosten. Deze kosten moeten voorafgaand aan de behandeling worden voldaan voordat onze professionele klachtbehandelaars met inzet aan de slag gaan.

 

NPKI KLACHTENFORMULIER (de verplicht in te vullen velden zijn met een * aangegeven)

 

VERIFICATIE